• سوغات شهرستان خوشاب:

    1. خشكبار مانند: گردو و بادام، انواع برگه ي زرد آلو و كشمش، تخمه ي هندوانه و پسته رباط، کشمش
    2. داروهاي گياهي مانند: آويشن 
    3. انگور یاقوتی و خربزه مشکان شهره خاص و عام است.
    4. هندوانه بلقان آباد     
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق